+989195375991
mailto:info@mehranmohtadi.com

تکنوازی در ابوعطا

می توانید از طریق این لینک تکنوازی در ابوعطا را از کانال موسیقی مهران مهتدی مشاهده نمایید.
⭐️ تکنوازی در ابوعطا
ویلن: دکتر جهانشاه برومند
سنتور: فضل الله توکل
تار: فریدون احتشامی
تنبک: سعید رودباری

دیدگاه خود را بگذارید