+989195375991
mailto:info@mehranmohtadi.com

تکنوازان

می توانید از طریق این لینک تکنوازان را مشاهده نمایید.
🎼 تکنوازان
بداهه نوازی در مایه ابوعطا
ویلن: سیامک ایقانی
سنتور: فضل الله توکل
تنبک: علیرضا توکل

دیدگاه خود را بگذارید