موسیقی سنتی ایرانی، شامل دستگاه‌ها، نغمه‌ها، و آوازها، از هزاران سال پیش از میلاد مسیح تا به امروز سینه به سینه در متن مردم ایران جریان داشته، و آنچه دل‌نشین‌تر، ساده‌تر و قابل‌فهم تر بوده‌است امروز در دسترس است، بخش بزرگی از آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، و یونان متأثر از این موسیقی است و هرکدام به سهم خود تأثیراتی در شکل‌گیری این موسیقی داشته‌اند.

شاید یکی از بزرگترین فرصت‌های ایرانیان این باشد که در جامعه‌ای زاده شده‌اند که هنوز اثری از این میراث فزهنگی غنی در آن وجود دارد. خواه در نغمه‌ها و قطعات اساتید بزرگی چون ابوالحسن صبا، فرامرز پایور، دکتر داریوش صفوت و علی‌اصغر بهاری، خواه در نسل بعدی اساتید چون حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و پشنگ کامکار و خواه در نغمه عاشقانه اذان استاد مؤذن‌زاده اردبیلی، موسیقی ایران همچون گوهر شب‌چراغ می‌درخشد.

یادگیری موسیقی ایرانی فقط یادگیری یک نوع موسیقی نیست. بلکه مانند هر موسیقی اصیل دیگر، موسیقی ایرانی یک سبک زندگی است که آمیزه‌ای از اخلاق، میل درک حقیقت، درستکاری، صبر و شکیبایی و پشتکار را به فرد می‌آموزد.